NEWSLETTER KLINICZNY WRZESIEŃ 2021 R.

NEWSLETTER KLINICZNY WRZESIEŃ 2021 R.

1. Polskie Towarzystwo Onkologiczne zaprasza do udziału w V Kongresie Onkologii Polskiej, który odbędzie się w dniach 20-23 października 2021 r. we Wrocławiu

 
 

2. Ukazał się nowy numer czasopisma Nowotwory. Journal of Oncology Vol 71, No 4 (2021)

 
 

3. Od 1 września 2021 r. obowiązują nowe listy refundacyjne. Zmiany dotyczące leczenia onkologicznego:

 • Program lekowy B.65 „Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną” - dodano terapię CAR-T dla pacjentów do 25. r.ż.,

 • Program lekowy B.59 „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych” – dodano niwolumab z ipilimumabem w pierwszej linii leczenia zaawansowanego czerniaka skóry i błon śluzowych bez konieczności oznaczania ekspresji PD-L.

 
 

4. Ukazał się Komunikat nr 11 Ministra Zdrowia dotyczący podania dodatkowej dawki szczepień przeciw COVID-19 m.in. u osób otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe.

 
 

5. W dniach 27-31 sierpnia 2021 r. odbyła się konferencja ESTRO (onsite-Madryt/online)

 • Abstrakty z konferencji

 
 

6. Nowe rejestracje FDA, US Food and Drug Administration

 • 25 sierpnia 2021 r. FDA zarejestrowała iwosidenib (Tibsovo, Servier) w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem dróg żółciowych z mutacją IDH1.

  Skuteczność oceniono w badaniu AG120-C-005

 
 • 19 sierpnia 2021 r. FDA zarejestrowała niwolumab (Opdivo, BMS) w leczeniu uzupełniającym u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego wysokiego ryzyka.

  Skuteczność oceniono w badaniu CHECKMATE-274.

 
 • 18 sierpnia 2021 r. w procedurze przyspieszonej FDA zarejestrowała dostarlimab-gxly (Jemperli, GSK) w leczeniu pacjentów z nawrotowym/zaawansowanym nowotworem litym z dMMR.

  Skuteczność oceniono w badaniu GARNET.

 
 • 13 sierpnia 2021 r. FDA zarejestrowała belzutifan (Welireg, Merck) w leczeniu pacjentów z zespołem von Hippla-Lindaua, u których wystąpiły nowotwory.

 
 • 10 sierpnia 2021 r. FDA zarejestrowała lenwatynib (Lenvima, Eisai) w skojarzeniu z pembrolizumabem (Keytruda, Merck) w pierwszej linii leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym.

  Skuteczność oceniono w badaniu CLEAR.

 
 

7. Ukazały się zalecenia EANO-ESMO dotyczące diagnostyki, leczenia i kontroli u pacjentów z przerzutami do mózgowia z guzów litych.

 
 

8. Ukazały się zalecenia ESMO dotyczące opieki nad pacjentem onkologicznym u schyłku życia.

 
 

9. Ukazała się aktualizacja zaleceń ASCO dotycząca postępowania u pacjentów z dziedzicznym rakiem piersi (dodano roczną terapię olaparybem w uzupełniającym leczeniu pacjentów z HER2-ujemnym, BRCA1 lub BRCA2-dodatnim wczesnym rakiem piersi)

 
 

10. Ukazała się aktualizacja zaleceń ASCO dotycząca leczenia miejscowo zaawansowanego raka przełyku (dodano niwolumab w uzupełniającym leczeniu pacjentów z rakiem przełyku po neoadjuwantowej radiochemioterapii i chirurgii)

 
 

11. FDA wydał ostrzeżenie dotyczące stosowania chirurgii robotowej (RAS, robotically-assisted surgical) podczas zabiegów mastektomii z uwagi na brak zwalidowanych procedur.

 
 

12. W czasopismach

Pan-cancer prediction of radiotherapy benefit using genomic-adjusted radiation dose (GARD): a cohort-based pooled analysis, Scott i in., Lancet

Algorytm personalizowanej radioterapii uwzględniający efekt biologiczny dawki. GARD (genomic-adjusted radiation dose) – dawka radioterapii dopasowana do pacjenta na podstawie ekspresji 10 genów w powiązaniu z modelem liniowo-kwadratowym. W artykule opisano walidację GARD w grupie 1615 pacjentów z siedmioma nowotworami pozwalającą przewidzieć efekt radioterapii (czas do nawrotu i przeżycie całkowite).

 

Randomized Phase III Trial Evaluating Radiation Following Surgical Excision for Good-Risk Ductal Carcinoma In Situ: Long-Term Report From NRG Oncology/RTOG 9804, McCormick I in., J Clin Oncol

Kolejna analiza badania III fazy RTOG 9804, po 15 latach obserwacji, u pacjentek z przedinwazyjnym rakiem piersi (DCIS good-risk) potwierdziła skuteczność uzupełniającej radioterapii w zakresie nawrotu w tej samej piersi (IBR, ipsilateral breast recurrence). IBR w grupie RT vs bez RT wyniósł 7,1% vs 15,1% (p=0,007); czas do pojawienia się IBR wyniósł 11,5 lat vs 7 lat; przerzuty odległe wystąpiły u 2,3% vs 4% pacjentek. Tamoksifen w leczeniu uzupełniającym przyjmowało 58% vs 66% pacjentek

 

Adjuvant Pembrolizumab after Nephrectomy in Renal-Cell Carcinoma, Choueiri i in., NEJM

Pierwsza analiza przejściowa badania III fazy KEYNOTE-564 u pacjentów z jasnokomórkowym rakiem nerki wysokiego ryzyka po nefrektomii, porównująca uzupełniające zastosowanie pembrolizumabu vs placebo. 2-letni DFS wyniósł 77,3% vs 68,1%.

 

Radiotherapy Versus Inguinofemoral Lymphadenectomy as Treatment for Vulvar Cancer Patients With Micrometastases in the Sentinel Node: Results of GROINSS-V II, Oonk I in., J Clin Oncol

Badanie II fazy GROINSS-V (the Groningen International Study on Sentinel nodes in Vulvar cancer) u pacjentek z wczesnym rakiem sromu po miejscowym wycięciu i dodatniej biopsji węzła wartownika, z zastosowaniem radioterapii obszarów węzłowych. Radioterapia jest bezpieczną i skuteczna alternatywą dla limfadenektomii w tej grupie pacjentek.

 

Do Steroids Matter? A Retrospective Review of Premedication for Taxane Chemotherapy and Hypersensitivity Reactions, Lansinger I in., J Clin Oncol

Retrospektywna analiza potwierdziła skuteczność zastosowania niskich dawek sterydu (np. 10 mg deksametazonu), w premedykacji, przed zastosowaniem taksanu w prewencji reakcji nadwrażliwości.

 

Single-Fraction vs Multifraction Stereotactic Ablative Body Radiotherapy for Pulmonary Oligometastases (SAFRON II) The Trans Tasman Radiation Oncology Group 13.01 Phase 2 Randomized Clinical Trial, Siva i in., JAMA

Badanie II fazy SAFRON II u pacjentów z jednym do trzech przerzutów do płuc (choroba oligometastatyczna) porównująca zastosowanie pojedynczej dawki radioterapii (Dc=24 Gy/1 fr, SF) vs cztery frakcje (Dc=48 Gy/4 fr, MF) na każdą zmianę. Bez różnic w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności. SF jest kosztowo efektywniejszą opcją.

 

Introduction: Radiation Therapy in Oligometastatic Disease, Timmerman, Semin Radiat Oncol

Artykuł prof. Timmermana omawiający zastosowanie radioterapii w chorobie oligometastatycznej.