PTO Aktualności

W dniu 6 kwietnia 2018 odbyło się w Warszawie Zwyczajne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, podczas którego udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu oraz wybrano ZG PTO, Redaktora Naczelnego czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology”, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński na kadencję 2018-2022.

Skład ZG PTO w kadencji 2018-2022:

Przewodniczący:

dr hab. Adam Maciejczyk

Przewodniczący kadencji 2014-2018:

prof. dr hab. Jacek Fijuth

Członkowie:

 • dr n. med. Aleksandra Łacko Wrocław
 • dr n. med. Agata Szulc Wrocław
 • prof. dr hab. Ewa Sierko Białystok
 • prof. dr hab. Jan Walewski Warszawa
 • prof. dr hab. Andrzej Kawecki Warszawa
 • prof. dr hab. Piotr Rutkowski Warszawa
 • prof. dr hab. Maciej Krzakowski Warszawa
 • prof. dr hab. Stanisław Góźdź Kielce
 • dr n.med. Joanna Didkowska Warszawa

Redaktor „Nowotwory Journal of Oncology”

prof. dr hab. Wojciech Wysocki Kraków

Komisja Rewizyjna:

 • dr n med. Tomasz Filipowski Białystok
 • dr n med. Emilia Jesień-Lewandowicz Radom
 • dr n med. Barbara Radecka Opole

Sąd Koleżeński:

 • dr n med. Ewa Chmielowska Bydgoszcz
 • dr n med. Grażyna Byrska-Kulesza Wrocław
 • prof. dr hab. Tomasz Rutkowski Gliwice

Nowy Zarząd Główny PTO rozpocznie swoją kadencję z dniem 1 lipca 2018 r.