PTO Aktualności

W związku z listem, które otrzymało Polskie Towarzystwo Onkologiczne od Pana Kajetana Marcinkowskiego w sprawie przyznania kontraktu Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń z zakresu radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Zgorzelcu, publikujemy odpowiedź społecznego rzecznika PTO, która została skierowana do nadawcy.

Warszawa, 31 grudnia 2019 r.

Szanowny Pan
Kajetan Marcinkowski
Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Zgorzelcu

Szanowny Panie,

Dziękujemy za Pański list i troskę o jakość leczenia onkologicznego w Polsce, śpieszymy jednak donieść, iż nie jesteśmy najwłaściwszymi adresatami Pańskich pism. Polskie Towarzystwo Onkologiczne to towarzystwo naukowe, organizacja zrzeszająca lekarzy onkologów, a nie organ decydujący o finansowaniu placówek medycznych. Jako organizacja pozarządowa nie mamy na to żadnego wpływu.

Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, dr hab. Adam Maciejczyk w swych opiniach – podkreślamy: opiniach, nie decyzjach – kieruje się najlepszą wiedzą medyczną, doświadczeniem menadżerskim oraz znanymi sobie standardami europejskimi. Zgodnie z nimi o skuteczności terapii onkologicznej decyduje – w uproszczeniu - nie liczba oddziałów radioterapii, a jakość oferowanego w nich leczenia.

Z wyrazami szacunku,

Robert Mazurek

Społeczny Rzecznik Polskiego Towarzystwa Onkologicznego