Polskie Towarzystwo Onkologiczne zostało członkiem ECO-ASCO Special Network, która ma monitorować wpływ działań wojennych na Ukrainie na pacjentów onkologicznych. 

 

Po rozmowach z WHO, Komisją UE i  Komitetem Sterującym ASCO-ECO ds. Ukrainy, Zarząd ECO i ASCO utworzyły międzynarodową specjalną sieć, która zajmie się monitorowaniem  wpływu wojny na Ukrainie na pacjentów z chorobami nowotworowymi. Pierwsze spotkanie członków Special Network, której współprzewodniczyli przewodniczący ECO Andreas Charalambous, przewodniczący-elekt ASCO Eric Winer i Richard Sullivan, który będzie Łącznikiem Special Network z Komitetem Kryzysowym WHO, odbyło się w czwartek 10 marca 2022 r.

 

ECO-ASCO Special Network skupi się na wyzwaniach i problemach w zakresie opieki onkologicznej u pacjentów z Ukrainy, które pojawiły się w związku z agresją wojskową Federacji Rosyjskiej. Są to przede wszystkim:

  • Brak danych/dokumentacji medycznej;
  • Bariery językowe;
  • Dostęp do informacji o możliwościach leczenia i wsparcia w nowym kraju;
  • Problemy z wydajnością systemów opieki zdrowotnej w krajach sąsiednich;
  • Brak wystarczających zasobów dla organizacji onkologicznych w krajach sąsiednich;
  • Potrzeba łączności z innymi krajami europejskimi;
  • Potrzeba koordynacji w celu zaradzenia niedoborom leków;
  • Ograniczenia RODO dotyczące informacji o pacjencie.

 

Więcej informacji na stronie Impact of the War in Ukraine on Cancer