W imieniu Sekcji Młodych PTRO (yTPRO) oraz Komitetu Naukowego X Zjazdu PTRO, serdecznie zapraszamy do zgłoszenia abstraktu onkologów-radioterapeutów przed ukończeniem 40 roku życia. 

Autorzy czterech najlepszych streszczeń zostaną zaproszeni do wygłoszenia prezentacji podczas Sesji Młodych PTRO (wraz z bezpłatną rejestracją i noclegiem w trakcie trwania Zjazdu).

Szczegóły w zakładce ABSTRAKTY (https://zjazdptro.90c.pl/index.php/abstrakty/)

 

X Zjazd POLSKIEGO TOWARZYSTWA RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ

30 września - 1 października 2022 
Hotel Vienna Hause Andel's Łódź 
ul. Ogrodowa 17 | Łódź 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE www.zjazdPTRO.90c.pl