W imieniu Joint Action Innovative Partnership for Action Against Cancer (iPAAC) oraz posłów do Parlamentu Europejskiego z Grupy ds. Walki z Rakiem (MAC), serdecznie zapraszamy wzięcia udziału w spotkaniu online, podczas którego omówione zostaną wyniki pilotaży sieci onkologicznych prowadzonych w Polsce (Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu) i w Niemczech (UniHospital Charite w Berlinie).

 

Wydarzenie ma na celu zgromadzenie decydentów i interesariuszy w celu omówienia zaleceń wspólnego działania iPAAC, które w ciągu 3 lat były wynikiem badań naukowych, konsultacji i dyskusji z przedstawicielami 24 państw członkowskich UE na temat tego, w jaki sposób można skutecznie stawić czoła wyzwaniom w opiece nad chorymi na raka, a także przedstawić praktyczne instrumenty dla państw członkowskich w celu zapewnienia zintegrowanej i kompleksowej opieki onkologicznej na przykładzie dwóch pilotaży sieci kompleksowej opieki nad rakiem (CCCN) w Polsce i Niemczech, zgodnie z europejskim planem walki z rakiem.

Zaproszeni prelegenci z Parlamentu Europejskiego, UEG i Melanoma Patient Network Europe zastanowią się nad zaleceniami, a uczestnicy będą mogli wypowiedzieć się podczas serii pytań i odpowiedzi.

Spotkanie odbędzie się 15 marca 2021 r. w godzinach 10: 00-11: 30 CET na platformie Zoom. 

Rejestracja

Agenda

 

O inicjatywie iPAAC

 

Innowacyjne artnerstwo na rzecz walki z rakiem (iPAAC) zrzesza 24 partnerów z całej Europy. Ich głównym celem jest rozwijanie rezultatów projektu CANCON oraz promocja i wdrażanie innowacyjnych podejść do zwalczania nowotworów. Rezultatem wspólnych działań będzie strategia wdrażania i trwałości działań w zakresie zwalczania nowotworów, mający pomóc państwom członkowskim UE we wdrażaniu zaleceń iPAAC i CANCON. 

 

Pakiet roboczy iPAAC 8 (WP8) zajmuje się wyzwaniami w opiece onkologicznej, definiując strategie poprawy jakości opieki onkologicznej poprzez optymalizację wykorzystania zasobów opieki zdrowotnej i promowanie realistycznych i opartych na dowodach odpowiedzi na istniejące potrzeby.

 

Pakiet roboczy iPAAC 10 (WP10) zajmuje się zarządzaniem zintegrowaną i kompleksową opieką onkologiczną poprzez opracowanie praktycznych instrumentów dla państw członkowskich w celu zapewnienia zintegrowanej i kompleksowej opieki onkologicznej, która jest specyficzna dla nowotworu i zapewnia wysokiej jakości opiekę wszystkim pacjentom.

 

https://www.ipaac.eu/