Warszawa, 5 lipca 2022 r. 

 

 

STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO

W SPRAWIE POPRAWY FINANSOWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH PRZEZNACZONYCH
DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

 

 

Polskie Towarzystwo Onkologiczne popiera postulaty mające na celu poprawę sytuacji pacjentów onkologicznym w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie niezbędne do ich codziennego funkcjonowania, włączając w to przede wszystkim protezy piersi, peruki, protezy kończyn czy worki stomijne. Poziom ich finansowania w zakresie limitu jest zbyt niski, dużą część kosztów zaopatrzenia medycznego pokrywają sami chorzy, powinien więc on podlegać okresowej, niezależnej ocenie w celu urealnienia wyceny.

 

 

 

W imieniu Zarządu Głównego PTO

 

 

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Przewodniczący Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego