Zapraszamy członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego do składania wniosków o udzielenie stypendium zjazdowego na kongres ESMO, który odbędzie się w dniach 9-13 września 2022 r. Aplikacje przyjmowane są do 5 września 2022 r.

Zarząd Główny PTO, spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoni 5 osób, którym zostanie przyznane stypendium zjazdowe umożliwiające udział online w tegorocznym kongresie ESMO. Do podania należy dołączyć CV z uwzględnieniem dorobku naukowego i aktualnie prowadzonych projektów. Prosimy również o podanie informacji o członkostwie lub braku członkostwa w ESMO. Warunkiem zgłoszenia są opłacone składki członkowskie na rzecz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

 

Aplikacje prosimy wysyłać na adres e-mail: nikola.jennek@pto.med.pl do 5 września 2022 r.