Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkologicznego odznaczył czterech wybitnych polskich onkologów złotymi odznaczeniami Polskiego Towarzystwa Onkologicznego za zasługi dla polskiej onkologii. Odznaczenie to jest dowodem wielkiego uznania dla ich wieloletniej pracy i działalności.

Odznaczeni zostali: 

  • prof. dr hab. Andrzej Kułakowski 
  • prof. dr hab. Stanisław Góźdź
  • prof. dr hab. Bogusław Maciejewski
  • prof. dr hab. Marian Reinfuss

 

Są to osoby, które od lat należą do najważniejszych postaci kształtujących obraz polskiej onkologii. Zarząd PTO wybierając kandydatów do odznaczeń kierował się ich naukowym dorobkiem, a także zaangażowaniem i pasją, z jaką przez lata poświęcali rozpowszechnianiu naukowych zdobyczy wśród społeczności onkologów. Ich indywidualny dorobek stanowi jednocześnie sukces całego środowiska onkologicznego, pozostając wielką wartością polskiej medycyny. 

 

Zarząd PTO dziękuje za wkład, jaki wniosły osoby odznaczone  w rozwój polskiej onkologii, a także kolejnych pokoleń lekarzy onkologów. 

 

Odznaczenia zostały przyznane podczas Ceremonii Otwarcia V Kongresu Onkologii Polskiej, który odbywał się w dniach 20-23 października 2021 r. we Wrocławiu.

 

Prof. AK

Prof. SG

Prof. BM

Prof. MR