W dniu 3 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia w Senacie RP. Tematem posiedzenia była „Informacja Ministra Zdrowia na temat oceny efektywności pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, wdrożenia zmian systemu opieki onkologicznej, modelu badań przesiewowych i świadczeń kompleksowych”.

 

Podczas posiedzenia Wiceminister Zdrowia Sławomir Zdrowia zapowiedział, że do końca marca 2021 r. ma zostać opublikowany projekt Ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r. 

 

Zapowiedział również, że powstanie kompleksowy raport z realizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, który będzie zawierać ocenę wszystkich mierników zgodnie z wykazem w rozporządzeniu. Jednocześnie podkreślił, że w pilotażu po raz pierwszy wprowadzono ocenę jakości świadczeń – co oznacza, że dane do oceny jakości nie były nigdy do tej pory gromadzone i analizowane. 

 

Dzięki pilotażowi powstały pierwsze rejestry narządowe w Polsce, które mogą służyć do oceny jakości i dostępności do świadczeń. Dotychczas dane te były rozproszone lub niekompletne (brakowało np. informacji o stanie ogólnym pacjenta, stopniu zaawansowania nowotworu czy czasu oczekiwania na opis badania) i nie pozwalały na kompleksową analizę jakości i dostępności realizowanych świadczeń. 

 

Wiceminister zapowiedział również, że ustawa będzie określać jasne kryteria wejścia do sieci na poszczególne poziomy referencyjności. Zaznaczył, że Ministerstwo dopuszcza okres przejściowy dla szpitali, aby dostosowały się do nowych wymogów, jednak – jak podkreślił – „musimy jednak przyjąć pewien moment, gdy powiemy, że wysoka jakość świadczeń onkologicznych jest ważniejsza od pseudodostępności”.

 

Obecny na posiedzeniu dr hab. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii i Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, który wdrażał rozwiązania pilotażowe w swoim szpitalu, podkreślił, że jednymi z kluczowych sukcesów pilotażu jest poprawa komunikacji z pacjentami - m.in. dzięki wprowadzeniu ogólnowojewódzkiej infolinii onkologicznej - i lepsza koordynacja opieki – zarówno poziomej, jak i pionowej. Niezwykle ważną rolę w koordynacji odgrywają koordynatorzy opieki onkologicznej, czyli osoby, które pomagają pacjentom przejść przez ścieżkę onkologiczną już od etapu podejrzenia nowotworu w ramach jednego szpitala, ale również w ramach kilku szpitali na terenie województwa. 

 

W zakresie poprawy organizacji pracy lekarzy wprowadzono standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego dla 5 nowotworów oparte o wytyczne międzynarodowych i polskich towarzystw naukowych, w tym: ścieżki postępowania, plany leczenia, wzory protokołów i szablonów, np. dla badań patomorfologicznych, radiologicznych. 

 

 

Prezentacja z posiedzenia Komisji

 

Link do posiedzenia Komisji: https://av8.senat.pl/10KZ411