Statut Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

 

Tekst jednolity

Wersja z dnia 27.06.2019 r.
(zmiany po Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego)