Dzięki staraniom Zarządu Głównego Polskie Towarzystwo Onkologiczne otrzymało grant na zakup mobilnych translatorów elektronicznych

W imieniu Sekcji Młodych PTRO (yTPRO) oraz Komitetu Naukowego X Zjazdu PTRO, serdecznie zapraszamy do zgłoszenia abstraktu onkologów-radioterapeutów przed ukończeniem 40 roku życia. 

Autorzy czterech

Warszawa, 5 lipca 2022 r. 

 

 

STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO

W SPRAWIE POPRAWY FINANSOWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH PRZEZNACZONYCH
DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

 

 

Polskie

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego,

 

Informujemy, że 23 czerwca 2022 r. w Warszawie odbyło się Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego,

Pomimo licznych kampanii edukacyjnych, palenie papierosów wciąż stanowi jedną z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów tysięcy Polaków.
Zgodnie z § 19 ust. 1-2 Statutu PTO, serdecznie zapraszam na Walne – Wyborcze Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną od 2021 roku do końca czerwca 2022