ZARZĄD GŁÓWNY

dr hab. Adam Maciejczyk        
Przewodniczący  
 
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

prof. dr hab.. Jacek Fijuth
Wicerzewodniczący    

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii I Traumatologii Im. M. Kopernika W Łodzi

prof. dr hab. Jan Walewski
Wiceprzewodniczący    

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

dr n. med. Aleksandra Łacko
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

dr n. med. Agata Szulc    
Sekretarz    

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

dr n.med. Joanna Didkowska      
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

prof. dr hab. Stanisław Góźdź
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

prof. dr hab. Andrzej Kawecki 
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

prof. dr hab. Maciej Krzakowski
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

prof. dr hab. Piotr Rutkowski 
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

prof. dr hab. Ewa Sierko    
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

REDAKCJA „NOWOTWORY JOURNAL OF ONCOLOGY”

prof. dr hab. Wojciech Wysocki    
Redaktor Naczelny 
   
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
            

KOMISJA REWIZYJNA

dr n med. Tomasz Filipowski            
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

dr n med. Emilia Jesień-Lewandowicz  
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii I Traumatologii Im. M. Kopernika w Łodzi

dr n med. Barbara Radecka    
Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
            

SĄD KOLEŻEŃSKI    

dr n med. Ewa Chmielowska        
Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

dr n med. Grażyna Byrska-Kulesza        
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

prof. dr hab. Tomasz Rutkowski    
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach