W raporcie PTO po raz pierwszy przedstawiono koszty bezpośrednie i pośrednie dla różnych nowotworów (wcześniejsze opracowania dotyczyły tylko jednego rozpoznania nowotworowego w skali ogólnokrajowej).

Warszawa, 12 września 2018 r.

Mazurek społecznym rzecznikiem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Dziennikarz i felietonista Robert Mazurek, prowadzący „Poranną rozmowę RMF FM” został społecznym

W dniu 6 kwietnia 2018 odbyło się w Warszawie Zwyczajne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, podczas którego udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu oraz wybrano