Do końca maja br. można przesyłać prace, które zostaną zaprezentowane podczas V Kongresu Onkologii Polskiej. Kongres odbędzie się w dniach 20-23 października 2021 r. we Wrocławiu.

 

Uczestnicy V Kongresu Onkologii Polskiej będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych w postaci plakatów zjazdowych albo ustnych prezentacji. Streszczenia prac będą przyjmowane do 31 maja 2021 roku w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Kongresu.

 

Nadesłane prace zostaną poddane ocenie recenzentów wybranych z grona Komitetu Naukowego Kongresu, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej albo ustnej zostanie przesłana osobom zgłaszającym drogą elektroniczną do 15 czerwca 2021 roku. Wszystkie streszczenia zakwalifikowane do prezentacji podczas V Kongresu Onkologii Polskiej zostaną opublikowane w wersji elektronicznej suplementu dwumiesięcznika „Nowotwory. Journal of Oncology”.

 

Rejestracja na Kongres jest już aktywna. Członkom Polskiego Towarzystwa Onkologicznego przysługuje zniżka. 

 

Kongres, o ile będzie taka możliwość, odbędzie się w formie hybrydowej. 

 

Więcej informacji o kongresie: www.kongres.pto.med.pl